ملیکا شریفی نیا با انتشار این عکس نوشت: 

این روزها

لذتی بالاتر از

کندن دانه‌های خرما نیست

این روزهایم

پر از خوشه‌های خرما شده‌اند

و حس لذیذِ

کنده‌ شدن‌ها

عکس زیبا از آقا سیروس عبدلی عزیز

#آبادان #خرما #گرما #نجلا #آ_بده

ملیکا شریفی نیا