به گزارش افکارنیوز، جواد افشار به سوگ مادرش نشست.

کارگردان سریال «کیمیا» با انتشار این عکس نوشت: «مادر»

بپرسید چرا؟

اگر گفت:بالهای فرشته از بالای سرم جمع شد

باور کنید نه تنها کمرش

که قلبش هم شکسته

#مادر#مادرانه

جواد افشار